Pla Insular d’Infància i Adolescència d’Eivissa

Pla Insular d’Infància i Adolescència d’Eivissa

El departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d’Eivissa, per a l’elaboració del diagnòstic de la situació de la infància i adolescència a l’illa d’Eivissa, ha considerat indispensable que els infants i joves dels centres educatius participin en ell mitjançant una dinàmica que serà lliurada als centres. A tals efectes hem organitzat dos grups focals, un a Ed. Primària (5è i 6è) i un a 4t ESO, compostos cada un d’ells per 10 alumnes, entre els quals s’ha contemplat la variable de gènere i la de col·lectius vulnerables; tots ells podran opinar sobre les mancances amb què es troben al seu municipi; al mateix temps s’han designat dues persones facilitadores que assistiran a una sessió de formació amb l’assessora tècnica del PIIA. Els resultats finals seran enviats a l’esmentada tècnica i a la persona responsable del procés d’elaboració del PIIA.