Molta Física i Química a l’SCAPEROOM

Molta Física i Química a l’SCAPEROOM

Els alumnes de 4t d’ESO de Física i Química han participat en una activitat organitzada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Eivissa, al C19 del carrer Castella. S’ha dissenyat una unitat didàctica els continguts de la qual (models atòmics, taula periòdica, química del carboni…) es treballen d’una forma atractiva i diferent.

Es tracta d’un SCAPEROOM ambientat en un laboratori científic on els alumnes hauran de descobrir una fórmula secreta a través de l’experimentació, l’anàlisi i la interpretació de dades. Hauran de treballar en equip i posar en marxa les seves competències matemàtica, en ciència i tecnologia, social i cívica, lingüística (vocabulari científic)… L’objectiu final és aprendre el mètode científic i prendre consciència del compromís de la ciència amb el benestar social i el progrés.