VI Jornades Equips Directius

VI Jornades Equips Directius

 

La directora pedagògica, na Marisa Roig, i la cap d’Innovació, na Laura Juan, viatjaren a Palma el passat divendres, disset de febrer, per a assistir a les VI Jornades d’Equips Directius, organitzades per la CECEIB i patrocinades, en aquest cas, per l’editorial Santillana Illes Balears.

Varen ser inaugurades pel Director General de Planificació, Ordenació i Centres, el Sr. Antonio Morante, el director de la delegació de Santillana a les Illes Balears, el Sr. Pere Soler, i pel president de la CECEIB, el Sr. Ventura Blach.

La seva temàtica girà entorn a la innovació educativa “El millor d’innovar es No innovar?”, “Innovar o no innovar?”, “La pregunta és quin futur volem construir?” són preguntes que es plantejaren en les diferents ponències al llarg de tot el dia, tals com S’està substituint allò que és bo pel que és nou? (Sr. Gregorio Luri), Les TIC a la LOMLOE: què, com i per què (Sr. J.M. Silva Galán), Seguretat educativa a les tecnologies i les xarxes (Dr. Llorenç Huguet) , ECOS, una eina per a assolir els ODS de l’agenda 2030 (Sr. Gonzalo Silió Sainz) i Connectar amb la persona que hi ha darrere del telèfon mòbil (Sr. Javier Cebreiros).