Projecte L’Art de Reciclar

Projecte L’Art de Reciclar

El Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa ha convidat els centres educatius a participar en l’actuació organitzada per a commemorar el Dia Municipal del Reciclatge, el dia 17 de maig.

El projecte contempla presentar una escultura representativa de l’illa d’Eivissa feta per un artista local amb material reciclat. Seran els nostres alumnes de 4t d’Ed. Primària que hi participaran, tots ells hauran de portar de casa residus domiciliaris destinats a la recollida selectiva que l’artista amb coordinació amb el centre hauran definit com a necessaris per a la creació de l’escultura. La seva participació es recollirà al document en què es veuran totes les etapes del procés creatiu de l’escultura fins a la seva finalització.

Per completar la formació dels alumnes també s’han ofertat la impartició de diversos tallers relacionats amb el tema de residus. L’objectiu final es sensibilitzar els alumnes envers el tema del reciclatge i la protecció del medi ambient.