Entrega de notas de la segunda evaluación – Curso 2021/22

Entrega de notas de la segunda evaluación – Curso 2021/22

Benvolgudes famílies.
Lliurament de qualificacions de la segona avaluació en les respectives aules:

 • Dia 12 d’abril
  • Ed. infantil a les 17’00 hores.
 • Dia 13 d’abril
  • 1r,2n,3r,4t Ed. primària de 12’00h a 13’30h. Entrada per Via Púnica.
  • 5è i 6è Ed. primària de 12’00h a 13’30 h. Entrada per Via Romana.
  • 1r, 2n, 3r ESO de 10’00h a 12’00h. Entrada per Via Romana.
  • 3r PMAR de 10’00h a 11’00h. Entrada per Via Romana.
  • 4t ESO de 10’00h a 12’00h. Entrada edifici principal.
  • 4t PRAQ de 10’00h a 11’00h. Entrada edifici principal.

Orientadora ESO de 10’00 a 12’00h. Edifici principal.

El dimecres 13 d’abril, l’horari d’ Ed. infantil i primària serà de jornada intensiva de 9’00h.
a14,00h.. Hi haurà servei de menjador fins les 15’00h.
Les classes començaran el dilluns 25 d’abril.

Atentament.
La direcció.


 

Queridas familias.
Entrega de notas de la segunda evaluación en las respectivas aulas:

 • Día 12 de abril
  • Ed. infantil a las 17’00 horas.
 • Día 13 de abril
  • 1º,2º,3º,4º Ed. primaria de 12’00h a 13’30h. Entrada por Vía Púnica.
  • 5o y 6o Ed. primaria de 12’00h a 13’30 h. Entrada por Vía Romana.
  • 1o, 2o, 3o ESO de 10’00h a 12’00h. Entrada por Vía Romana.
  • 3o PMAR de 10’00h a 11’00h. Entrada por Vía Romana.
  • 4o ESO de 10’00h a 12’00h. Entrada edificio principal.
  • 4o PRAQ de 10’00h a 11’00h. Entrada edificio principal.

Orientadora ESO de 10’00 a 12’00h. Edificio principal.

El miércoles 13 de abril, el horario de Ed. infantil y primaria será de jornada intensiva de 9’00h.
A 14,00 h. Habrá Servicio de comedor hasta las 15’00h.
Les clases empezarán el lunes 25 de abril.

Atentamente.
La dirección.