Circular final de curso 2021/22

Circular final de curso 2021/22

 

Apreciados padres/madres

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

  JUNIO 2022

 • 15 de junio: Festival de final de curso de infantil en el patio del colegio, a les 18:30h.
 • 16 de junio: Festival de final de curso de primaria al patio del colegio, a las 18:30h.
 • 21 de junio: Excursión a la playa de ses Salines alumnos de 1º y 2º de primaria.
 • 22 de junio: Excursión a la playa de ses Salines alumnos de 5º y 6º de primaria.
 • 22 de junio: Excursión a Formentera alumnos de ESO y 1º de Bachillerato.
 • 22 de junio: Fiesta del agua: alumnos de infantil.
 • 23 de junio: Fiesta de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato y de 4º ESO en el patio,  a las 19:30h. Colabora EDITORIAL ANAYA i EIVISSGARDEN.
 • 27 de junio: Entrega de calificaciones: ESO y Bachillerato de 12:00h a 14:00h, en las respectivas aulas y puertas de entrada. 3º PMAR y 4º PRAQ de 12:00h a 13:00h.

                                      * Visita Orientadora de 12’00 a 13’00 horas.

 • 28 de junio: Entrega de calificaciones: infantil y primaria de 10:00h a 12:00h, en las respectivas aulas y puertas de entrada.

 

SEPTIEMBRE 2022:                                                                                                                                     

 • 1 y 2 de septiembre: Recuperaciones de 1º de Bachillerato.
 • 5 de septiembre: Entrega de notas de 1º Bachillerato de 12´00 a 13´00 horas en las respectivas aulas.

                                         * Visita Orientadora de 12’00 a 13’00 horas.

 • Se ruega consultar el calendario de recuperaciones del mes de septiembre (1º Bachillerato) que se adjuntará al boletín de notas, si procede. En caso de pérdida podrán consultarlo en las entradas y la página web del centro.

 

Inicio del curso escolar 2022/2023

 • 12 de septiembre: Inicio de curso EI, EP a las 9.00 horas.
 • 12 de septiembre: Presentación ESO y Bachillerato a las 10.00 horas, en sus respectivas aulas.

             

 

RECUERDEN que el curso 2022/23 los alumnos de infantil y primaria tienen que llevar el uniforme a partir del día 12 de septiembre, ESO a partir del día 13.

 

Venta de uniformes: julio de lunes a viernes de 9:00h a 13:00h y septiembre de lunes a jueves de 16:00h a 19:00h. Pidan cita al correo uniformes@consolacion-eivissa.com

 


 

Benvolguts pares/mares:

 

ACTIVITATS PROGRAMADES

JUNY 2022

 • 15 de juny: Festival de final de curs d’infantil al pati de l’escola, a les 18:30h.
 • 16 de juny: Festival de final de curs de primària al pati de l’escola, a les 18:30h.
 • 21 de juny: Excursió a sa platja de ses Salines alumnes de 1r i 2n de primària.
 • 22 de juny: Excursió a sa platja de ses Salines alumnes de 5è i 6è de primària.
 • 22 de juny: Excursió a Formentera alumnes d’ESO i 1r de Batxillerat.
 • 22 de juny: Festa de l’aigua alumnes d’infantil.
 • 23 de juny: Festa de graduació dels alumnes de 2n de Batxillerat i 4t d’ESO al pati de l’escola, a les 19:30h. Col·labora EDITORIAL ANAYA i EIVISSGARDEN.
 • 27 de juny: Lliurament de qualificacions: ESO i Batxillerat de 12:00h a 14:00h, a les respectives aules i portes d’entrada. 3r PMAR i 4t PRAQ de 12:00 a 13:00h.

                               * Visita Orientadora de 12’00 a 13’00 hores

 • 28 de juny: Lliurament de qualificacions: infantil i primària de 10:00h a 12:00h, a les respectives aules i portes d’entrada.

 

SETEMBRE 2022:                                                                

 • 1 i 2 de setembre: Recuperacions de 1r de Batxillerat.
 • 5 de setembre: Lliurament de qualificacions de 1r Batxillerat de 12h a 13 hores a les respectives aules.

                               * Visita Orientadora de 12’00 a 13’00 hores.

 

 • Es prega consultar el calendari de recuperacions del mes de setembre (1r Batxillerat) que s’adjuntarà al butlletí de qualificacions, si s’escau. En cas de pèrdua podran consultar-ho a les entrades i la pàgina web del centre.

 

Inici del curs escolar 2022/2023

 • 12 de setembre: Inici de curs EI, EP a les 9.00 hores.
 • 12 de setembre: Presentació ESO i Batxillerat a les 10.00 hores, a les respectives aules.

 

RECORDIN que el curs 2022/23 els alumnes de infantil i primària hauran de portar l’uniforme a partir del dia 12 de setembre, ESO a partir del dia 13.

 

Venda d’uniformes: juliol de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h i setembre de dilluns a dijous de 16:00h a 19:00h. Demanin cita al correu uniformes@consolacion-eivissa.com